top of page

Úlohou řídící skupiny je určit, která kritéria způsobilosti by měla být hodnocena, rozhodnout o vstupních požadavcích, vybrat hodnotitele a analyzovat potenciální překážky pro ty, kteří chtějí dokončit formální studium a získat odbornou licenci nebo jiný typ uznání po potvrzení předchozího učení. Je důležité zajistit, aby výsledky měly hodnotu jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek. Profil řídící skupiny je třeba zvážit a doporučuje se, aby ji kromě projektového manažera (poradce) tvořili zástupci jak z trhu práce, tak ze vzdělávacího systému. 

 

Zdroj: Leiðarvísir fyrir fagaðilaEvropské směrnice pro validaci neformálního a informálního učeníValidace neformálního a informálního učení na Islandu

PŘÍPRAVNÉ KROKY...

bottom of page