top of page

Bezpečné financování je zásadní. Osoby zapojené do procesu ověřování musí být za svou práci odměněny. V některých případech může být nutné investovat do vybavení nebo jiných materiálů, které jsou potřebné k provedení validace.

Otázky k hlubšímu zamyšlení nad financováním:

  • Je model financování VPL udržitelný a zabraňuje fragmentaci aktivit VPL?

  • Pokrývá financování všechny náklady zúčastněné osoby?

  • Existují rozdíly ve financování VPL v rámci vzdělávacího systému nebo mimo něj?

  • Existují zákony a legislativa zabývající se financováním?

 

Ukazatele pro financování:

  1. VPL má udržitelné financování, které je v souladu s legislativou o občanských právech a případně s požadavky na kvalitu.

  2. V návaznosti na plnění úkolů VPL jsou financovány koordinační orgány na všech úrovních vzdělávací soustavy.

  3. Financování validace není zaměřeno pouze na validační procedury ve formálním vzdělávání, ale také na neformální sektor.

Zdroj: Validace a hodnota kompetencí. Cestovní mapa 2018

FINANCOVÁNÍ

PŘÍPRAVNÉ KROKY...

bottom of page