top of page

A kompetenciakritériumokat folyamatosan felül kell vizsgálni, és összhangban kell lenni a nemzeti tantervekkel és a különböző foglalkozások tanulási eredményeivel.

Az előzetes tanulás érvényesítésének elősegítése érdekében a szükséges tanulmányi idő lerövidítése érdekében a felső középfokú szinten szükséges az egyes tudományágak aktuális tantervei alapján önértékelési ellenőrző listák elkészítése. Az önértékelési ellenőrző listák arra törekszenek, hogy mérhetően és világosan meghatározzák a kérdéses tudományág kritériumait az érvényesítési folyamat során. Ez összhangban van az EU „eredményalapú tanulásra” vonatkozó stratégiájával (Towards a European Qualification System in Lifelong Learning, Commission of the European Communities, 2005). 

  

A mérhető tanulási eredmények vagy kompetenciakritériumok hangsúlyozása a benchmarkok felállításakor megkönnyíti a korábbi tanulás validálását. Így a hangsúly a tényleges kompetencián van, függetlenül attól, hogy azt hol és hogyan szerezték meg. A CEDEFOP a következőképpen definiálja a fogalmat: A tanulási eredmények kijelentések arról, hogy a tanulónak mit kell tudnia, megértenie és/vagy mit kell tudnia csinálni a tanulási időszak végén. 

  

A tananyagot alaposan át kell vizsgálni, és a nem egyértelmű vagy nagyon szubjektív kompetenciakritériumokat számszerűsíteni kell a szóban forgó kompetenciák megnyilvánulásának hangsúlyozásával. Ezért, mielőtt egy validációs projektbe belefognánk, a tudományág kritériumai alapján önértékelési ellenőrző listát készítenek, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy kompetenciáikat mérhető kritériumokhoz kössék, és ezáltal láthatóvá tegyék azokat. Fontos, hogy az önértékelési ellenőrző listát a megfelelő érdekelt felek hagyják jóvá, és elérhető legyen azon személyek számára, akik jogosultak valamely adott tudományterületen szerzett korábbi tanulásuk érvényesítésére. 

Forrás: 

KOMPETENCIA CITERIAK

AZ ELŐKÉSZÍTÉS LÉPÉSEI...

bottom of page