top of page

Účelem kurzu je představit účastníkům koncept Validace předchozího učení a vyškolit je v práci na VPL v souladu s postupy, které byly vyvinuty zde na Islandu. 

Kurz je součástí formalizace procesu ověřování, podpory kvality a uspokojení stále rostoucí poptávky. Kurz bude zahrnovat definici validace předchozího vzdělání, předpisů, zákonů a implementace. Budou vysvětleny postupy VPL, které byly vyvinuty na Islandu, a uvedeny analytické příklady, které objasní, jak probíhá ověřování. Důraz bude kladen na aktivní účast prostřednictvím diskusí a skupinových cvičení navržených tak, aby účastníkům poskytla příležitost rozvíjet své dovednosti při ověřování skutečných kompetencí konstruktivním a oprávněným způsobem a nalézt způsoby, jak vyřešit rozdílné názory._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Důrazně se doporučuje, aby se všichni aktéři zapojení do procesu validace zúčastnili přípravného kurzu před jakýmkoli projektem VPL. Je velmi důležité a nezbytné, aby se všichni aktéři zapojení do procesu validace spojili a společně přezkoumali metody a nástroje s ohledem na seznamy sebehodnocení a další nástroje zapojené systematickým způsobem. 

Klikněte zde a přečtěte si více o přípravném kurzu...

PŘÍPRAVNÝ KURZ

PŘÍPRAVNÉ KROKY...

bottom of page